wanneer is het huisje al geboekt

Wanneer is het Lunshofje al geboekt?

 

 Boekingen Het Lunshofje  2019.

-  van 17 tot 20 mei

-  van 20 tot 25 mei

-  van 25 mei tot 1 juni

-  van 1 tot 7 juni

-  van 7 tot 10 juni

-  van 11 tot 17 juni

-  van 15 tot 22 juli

-  van 29 juli tot 2 augustus

- van 12 augustus tot 19 augustus

- van 19 augustus tot 29 augustus

-  van 31 augustus tot 7 september.

-  van  14 tot 21 september.

- van 21 tot 28 september.

 

-  van 28 dec tot 30 dec+

-  van 30 dec tot 6 jan 2020.

 2020

-   van 16 tot 23 mei